Курсы

Бухгалтер у комплексі з 1С + Головний бухгалтер + Юридичні базові поняття

Аудиторний

обсяг курсу:
У курсі велику увагу приділено практиці роботи з програмою 1С та «M.E.Doс», слухачі виконують ряд самостійних робіт

Кількість

годин:
66 годин

Графік

навчання:

Оффлайн

навчання:
Вартість за 1 людину юр/фіз особи:

5500 грн


Онлайн

навчання:
Онлайн навчання по будь-якиму з курсів за допомогою Skype та TeamViewer з наданням навчальної 1С та методічних матеріалів за програмою:

1 година – 300 грн


Форми

проведення

навчання:


Зміст

курсу:


1. Основні поняття, принципи бухгалтерського обліку.

• Активи, пасиви, дебет, кредит
• План рахунків та його відображення та, принципи у Балансі та у Звіті про
фінансовий результат.
• Формула балансу
• План рахунків в 1С та алгоритм його використання
2. Створення підприємства (покрокова інструкція)
• Переваги, недоліки: ТОВ, ФОП, АТ, Plc, Ltd
• КВЕДи
• Статутний капітал, принципи і відображення в 1С
• Створення підприємства в 1С
3. Прийом на роботу співробітників (покрокова інструкція)
• Співробітники організації: основне місце роботи, сумісники, за договорами ЦПХ,
інваліди
• Мінімальна заробітна плата (умови її застосування)
• Податкова соціальна пільга (відображення в 1С)
• Повідомлення про прийняття на роботу працівника (оформлення в 1С, «M.E.Doс» )
– застосування, відповідальність
• Прийом на роботу співробітників в 1С
3. Первинні документи (види, форми) – принцип заповнення
• Поняття – перша подія у податковому обліку
• Тренінг в 1 С на підставі первинних документів
4. Облік взаєморозрахунків з контрагентами (П (С) БО 10)
• Контрагенти
• Номенклатура
• Схема відображення в 1С
• Тренінг в 1 С на підставі первинних документів
5. Оборотні активи (П (С) БО 9), ПКУ, МСФЗ 2)
• Виробничі запаси
• Малоцінні і швидкозношувані предмети (МШП)
• Транспортно заготівельні витрати (ТЗВ)
• Схема відображення в 1С
• Тренінг в 1 С на підставі первинних документів
6. Необоротні активи (П (С) БО 7,8), ПКУ, МСФЗ 16,38)
• Основні засоби
• Малоцінні необоротні матеріальні активи
• Нематеріальні активи
• Схема відображення в 1С
• Тренінг в 1 С на підставі первинних документів
7. Послуги сторонніх організацій
• Схема відображення в 1С
• Тренінг в 1 С на підставі первинних документів
8. Облік грошових коштів і розрахунків з підзвітними особами
• Звіт про використання коштів
• Каса
• Схема відображення в 1С
• Тренінг в 1 С на підставі первинних документів
9. Розрахунок заробітної плати (покрокова інструкція)
• Нарахування та утримання із заробітної плати
• Лікарняний лист
• Щорічна відпустка та інші нарахування
• Виконавчий документ, позика та інші утримання
• Перерахування податків і зборів
• Схема відображення в 1С
• Тренінг в 1 С нарахування З / П за період 6 місяців
10. Облік виробництва готової продукції і послуг (П (С) БО 16, ПКУ)
• Принципи і відображення витрат виробництва продукції і послуг
• Виробництво та облік готової продукції і послуг
• Розрахунок собівартості готової продукції і послуг (закриття місяця в 1С)
• Тренінг в 1С – виробництво готової продукції і послуг
11. Реалізація товарів, робіт послуг
• Повернення товару
• Тренінг в 1 С на підставі первинних документів
12. Витрати майбутніх періодів
• Тренінг в 1 С на підставі первинних документів
13. Практикум по всьому пройденого матеріалу
14. Формування оборотно-сальдової відомості в 1С
Слухачам видається методичний матеріал по курсу розроблений
Радзівілл О.В.


Відео:


Аудиторний

обсяг курсу:


Курс Головний бухгалтер
У курсі велику увагу приділено практиці роботи з програмою 1С та «M.E.Doс», слухачі
виконують ряд самостійних робіт

Зміст

курсу:


1. Облікова політика на підприємстві (положення і застосування)

• Створення підприємства в програмі «M.E.Doс»
1.1. Реєстрація юридичних осіб, ФОП:
● Відмінності ТОВ, ПП, ФОП;
● Порядок реєстрації ТОВ.
● Внесення відомостей щодо бенефіціарів;
● Порядок змін до відомостей ЄДР:
● КВЕД;
● Зміна складу учасників;
● Змін адреси;
● Збільшення/зменшення розміру статутного капіталу;
● Припинення ЮО, ФОП.
● Практичні зайняття
2. Фінансова звітність (форми, терміни і період подачі) П (С) БО 25, МСФЗ для МСП
• Алгоритм перевірки ОСВ до Балансу і Звіту про фінансові результати
• Методика заповнення Балансу та Звіту про фінансові результати
• Практикум заповнення Форми 1-м, 2 м і перевірка даних в 1С
• Заповнення Форми 1-м, 2 м програмі «M.E.Doс»
• Адміністрування, контроль, перевірки, відповідальність
3. Податок на додану вартість ПКУ
• Платники ПДВ
• Електронне адміністрування ПДВ (тренінг відображення в 1С, програмі «M.E.Doс» )
• Умовний продаж або «технічний» ПДВ (тренінг відображення в 1С)
• Пропорційне нарахування ПДВ – додаток 7 до Декларації ПДВ (тренінг відображення в 1С)
• Коригування податкових накладних (тренінг відображення в 1С, програмі «M.E.Doс» )
• Уточнена декларація ПДВ у програмі «M.E.Doс»
• Алгоритм заповнення, перевірки декларації з ПДВ у 1С, програмі «M.E.Doс»
• Декларація з ПДВ c додатками (інструкція щодо заповнення)
• Адміністрування податку, контроль, перевірки, відповідальність
• Практикум щодо заповнення декларації ПДВ в програмі «M.E.Doс» за 6 місяців (з
показниками за податковим кредитом та податковим зобов'язанням з ПДВ)
4. Основи законодавства про працю:
• Відмінності трудового договору від ЦПХ;
• Звільнення працівників за ст.ст. 36, 38, 40, 41 КЗоТа;
• Припинення договору ЦПХ.
• Практичні зайняття (1 год).
5. Єдиний соціальний внесок
• Платники ЄСВ
• База нарахування ЄСВ
• Звіт з ЄСВ
• Виправлення помилок у звіті ЄСВ
• Адміністрування внеску, контроль, перевірки, відповідальність
• Практикум щодо заповнення звіту ЄСВ в програмі «M.E.Doс» за 6 місяців
6. Податок на доходи фізичних осіб
• Платники ПДФО
• База нарахування ПДФО
• Звіт 1 ДФ
• Виправлення помилок у звіті 1 ДФ
• Адміністрування податку, контроль, перевірки, відповідальність
• Практикум щодо заповнення звіту ЄСВ в програмі «M.E.Doс» за 2 кварталу
7. Єдиний податок (в порівняльній характеристиці груп Єдиного податку)
• Платники ЄП
• База нарахування єдиного податку
• Звіт по ЄП
• Виправлення помилок у звіті ЄП
• Адміністрування податку, контроль, перевірки, відповідальність
• Практикум щодо заповнення звіту ЄП в програмі «M.E.Doс» за 2 кварталу
8. Податок на прибуток
• Платники податку на прибуток
• База нарахування податку на прибуток і податкові різниці
• Звіт з податку на прибуток
• Виправлення помилок в податок на прибуток
• Адміністрування податку, контроль, перевірки, відповідальність
• Практикум щодо заповнення декларації в програмі «M.E.Doс» за 2 кварталу
9. Договірне право:
▪ Загальні положення про договір, зобов’язальне право:
▪ Істотні умови;
▪ Повноваження на підписання;
▪ Строк виконання;
▪ Штрафні фінансові санкції.
▪ Основні види договорів:
▪ Договір поставки, купівлі – продажу ;
▪ Договір оренди/суборенди нерухомості, транспорту, земельної ділянки;
▪ Договір про надання послуг, договір підряду;
▪ Договір комісії.
▪ Практика – заповнення шаблонів договорів
10. Перевірки контролюючими органами:
▪ Підстави та порядок проведення перевірок;
▪ Рішення за результатами проведення перевірок;
▪ Відповідальність бухгалтера та керівника за виявлені порушення;
▪ Порядок адміністративного оскарження;
▪ Порядок судового оскарження;
▪ Оскарження податкової вимоги.
Слухачам видається методичний матеріал по курсу розроблений
Радзівілл О.В., Цюрою П.С.
Запрошення працевлаштуватись в ТОВ «КК Радзівілл» гарантовано отримає один учасник групи.
Вибір претендента на зайняття вакантної посади бухгалтера проходитиме за результатами
навчання на курсі з усіма учасниками групи.