Курсы

Курс Головний бухгалтер +Юридичні основи бізнесу

Аудиторний

обсяг курсу:
У курсі велику увагу приділено практиці роботи з програмою 1С та «M.E.Doс», слухачі виконують ряд самостійних робіт

Кількість

годин:
27 годин

Графік

навчання:

Оффлайн

навчання:
Вартість за 1 людину юр/фіз особи:

4500 грн


Онлайн

навчання:
Онлайн навчання по будь-якиму з курсів за допомогою Skype та TeamViewer з наданням навчальної 1С та методічних матеріалів за програмою:

1 година – 300 грн


Форми

проведення

навчання:


Зміст

курсу:


1. Облікова політика на підприємстві (положення і застосування)

• Створення підприємства в програмі «M.E.Doс»
a. Реєстрація юридичних осіб, ФОП:
● Відмінності ТОВ, ПП, ФОП;
● Порядок реєстрації ТОВ.
● Внесення відомостей щодо бенефіціарів;
● Порядок змін до відомостей ЄДР:
● КВЕД;
● Зміна складу учасників;
● Змін адреси;
● Збільшення/зменшення розміру статутного капіталу;
● Припинення ЮО, ФОП.
● Практичні зайняття
2. Фінансова звітність (форми, терміни і період подачі) П (С) БО 25, МСФЗ для МСП
• Алгоритм перевірки ОСВ до Балансу і Звіту про фінансові результати
• Методика заповнення Балансу та Звіту про фінансові результати
• Практикум заповнення Форми 1-м, 2 м і перевірка даних в 1С
• Заповнення Форми 1-м, 2 м програмі «M.E.Doс»
• Адміністрування, контроль, перевірки, відповідальність
3. Податок на додану вартість ПКУ
• Платники ПДВ
• Електронне адміністрування ПДВ (тренінг відображення в 1С, програмі «M.E.Doс» )
• Умовний продаж або «технічний» ПДВ (тренінг відображення в 1С)
• Пропорційне нарахування ПДВ – додаток 7 до Декларації ПДВ (тренінг відображення в 1С)
• Коригування податкових накладних (тренінг відображення в 1С, програмі «M.E.Doс» )
• Уточнена декларація ПДВ у програмі «M.E.Doс»
• Алгоритм заповнення, перевірки декларації з ПДВ у 1С, програмі «M.E.Doс»
• Декларація з ПДВ c додатками (інструкція щодо заповнення)
• Адміністрування податку, контроль, перевірки, відповідальність
• Практикум щодо заповнення декларації ПДВ в програмі «M.E.Doс» за 6 місяців (з
показниками за податковим кредитом та податковим зобов'язанням з ПДВ)
3. Основи законодавства про працю:
• Відмінності трудового договору від ЦПХ;
• Звільнення працівників за ст.ст. 36, 38, 40, 41 КЗоТа;
• Припинення договору ЦПХ.
• Практичні зайняття (1 год).
5. Єдиний соціальний внесок
• Платники ЄСВ
• База нарахування ЄСВ
• Звіт з ЄСВ
• Виправлення помилок у звіті ЄСВ
• Адміністрування внеску, контроль, перевірки, відповідальність
• Практикум щодо заповнення звіту ЄСВ в програмі «M.E.Doс» за 6 місяців
6. Податок на доходи фізичних осіб
• Платники ПДФО
• База нарахування ПДФО
• Звіт 1 ДФ
• Виправлення помилок у звіті 1 ДФ
• Адміністрування податку, контроль, перевірки, відповідальність
• Практикум щодо заповнення звіту ЄСВ в програмі «M.E.Doс» за 2 кварталу
5. Єдиний податок (в порівняльній характеристиці груп Єдиного податку)
• Платники ЄП
• База нарахування єдиного податку
• Звіт по ЄП
• Виправлення помилок у звіті ЄП
• Адміністрування податку, контроль, перевірки, відповідальність
• Практикум щодо заповнення звіту ЄП в програмі «M.E.Doс» за 2 кварталу
6. Податок на прибуток
• Платники податку на прибуток
• База нарахування податку на прибуток і податкові різниці
• Звіт з податку на прибуток
• Виправлення помилок в податок на прибуток
• Адміністрування податку, контроль, перевірки, відповідальність
• Практикум щодо заповнення декларації в програмі «M.E.Doс» за 2 кварталу
7. Договірне право:
▪ Загальні положення про договір, зобов’язальне право:
▪ Істотні умови;
▪ Повноваження на підписання;
▪ Строк виконання;
▪ Штрафні фінансові санкції.
▪ Основні види договорів:
▪ Договір поставки, купівлі – продажу ;
▪ Договір оренди/суборенди нерухомості, транспорту, земельної ділянки;
▪ Договір про надання послуг, договір підряду;
▪ Договір комісії.
▪ Практика – заповнення шаблонів договорів
8. Перевірки контролюючими органами:
▪ Підстави та порядок проведення перевірок;
▪ Рішення за результатами проведення перевірок;
▪ Відповідальність бухгалтера та керівника за виявлені порушення;
▪ Порядок адміністративного оскарження;
▪ Порядок судового оскарження;
▪ Оскарження податкової вимоги.
Слухачам видається методичний матеріал по курсу розроблений
Радзівілл О.В., Цюрою П.С.
Запрошення працевлаштуватись в ТОВ «КК Радзівілл» гарантовано отримає один учасник групи.
Вибір претендента на зайняття вакантної посади бухгалтера проходитиме за результатами
навчання на курсі з усіма учасниками групи.